Utorak , 15. Oct, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Počeli radovi u Starom gradu i MZ Jablanica ( lokacija Puljkovac-Mehinagići )


img

 

Počeli su radovi na sanaciji i rekonstrukciji makadamskog puta u Starom gradu-Moruša, prema mezarju u dužini od 170 metara.

Također, u toku su radovi u zaseoku Mehinagići ( Puljkovac ) dužine 168 metara. Na toj lokaciji urađena je ranije i presvlaka mosta.

Na obje lokacije trenutno se rade mašinske pripreme trase puta, iskopi odvodnih kanala i rasipanje nosivog tamponskog sloja od kamenog materijala.