IMPRESSUM

Internet servis grada Maglaja – maglaj.net je studentski projekt volontera nekadašnje Nevladine organizacije BalkanAkcija koji je implementiran 2005. godine.

Glavni i odgovorni urednik: Senad Šehić
Novinari i saradnici: Anes Osmić | Mahir Čaušić | Nejra Bradarić

Fotografije: Ajnur Dikedžić & Adnan Šahman
Marketing: Nina Stanić

Development & design:
Saša Stanić | Hasan Delić
System security test: Damir Fermić & Čičkušić Eldar