IMPRESSUM

Internet servis grada Maglaja – maglaj.net je studentski projekt volontera nekadašnje Nevladine organizacije BalkanAkcija koji je implementiran 2005. godine.


Glavni i odgovorni urednik: Senad Šehić

Novinari i saradnici: Anes Osmić | Mahir Čaušić | Nejra Bradarić | Nidžara Ibranović


Fotografije: Ajnur Dikedžić & Adnan Šahman

Marketing: Nina Stanić


Development & design:
Saša Stanić