Subota , 03. Dec, 2022

KULTURA - CULTURE

U Maglaju će se učiti znakovni jezik: Organizovana radionica ''Život u tišini'' (FOTO)

img

Maglajska biblioteka juče je u saradnji sa Savezom gluhih i nagluhih osoba Federacije BiH za djecu i omladinu organizovala radionicu o temi „Život u tišini“. Sulejman Čaković, sekretar Saveza gluhih i nagluhih osoba Federacije BiH, Branka Jurić, tumač znakovnog jezika te Goran Jerkić stručni saradnik za pravna pitanja u Savezu gluhih i nagluhih, maloj raji su na interesantan i slikovit način približili probleme sa kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe a posebno su ih zainteresovali za znakovni jezik.

Na maglajskom području živi blizu 700 gluhih i nagluhih osoba

Prema popisu iz 2013.godine na maglajskoj općini živi nešto više od 2.000 invalidnih osoba od kojih 682 gluhe i nagluhe osobe. U Federaciji problem sa sluhom ima više od 28.000 osoba, a tek je nedavno Vlada FBiH usvojila inicijativu Udruženja gluhih i nagluhih osoba FBiH za donošenje zakona o znakovnom jeziku na nivou FBiH.

Očekujemo da će Zakonom biti definisano da Savez ima spisak tumača znakovnog jezika u BiH. Taj spisak ažuriralo bi posebno tijelo, a osoguralo bi se da tumači redovno pohađaju seminare i dobijaju certifikate, da to budu aktivne osobe koje će gluhim i nagluhim osoba pomoći u komunikaciji sa državnim institucijama, u rješavanju pravnog statusa, u oragnima uprave, gdje već bude trebalo“, naglasio je u maglaju Goran Jerkić, stručni saradnik za pravna pitanja u Savezu gluhih i nagluhih i dodao da je najveći problem diskrniminacija ove populacije u oblasti zapošljavnja.

Ono što iz biblioteke najavljuju jeste kurs znakovnog jezika za sve zainteresovane. Tako će svi zainteresovani sami moći učiniti nešto da se njihovi sugrađani koji ne čuju osjećaju dobro i prihvaćeno u lokalnoj sredini.


N.Br./maglaj.net