Ponedeljak , 27. May, 2024

EKSTRA PONUDA - PRODAJA STANOVA

MEGATAS - PRODAJA STANOVA - MAGLAJ - CENTAR

Obavještavamo sve potencijalne kupce da smo pribavili svu potrebnu dokumentaciju i da u dogledno vrijeme kreće izgradnja objekta. Gradnja je predviđena na parceli označenoj K.Č. broj 1530, k.o. Maglaj grad, a prema važećem regulacionom planu "Centar Maglaj sjeverni dio". Objekat će se sastojati od podrumskih prostorija, prizemlja i 3 sprata sa ukupno 12 stambenih jedinica (po 4 stana na svakoj etaži) i dva poslovna prostora u prizemlju.Kolski pristup objektu previđen je iz Viteške ulice, ulaz u stambeni dio je predviđen sa sjeveroistočne leđne strane. Stambeni dio se sastoji od tri etaže sa po četri stana na svakoj etaži. U ponudi su stanovi fleksibilnih dispozicija od 49 do 65m2, sa mogućnošću spajanja dviju jedinica.
NAPOMENA: Pošto je riječ o novoizgrađenom stambeno-poslovnom objektu budući vlasnici stanova su OSLOBOĐENI plaćanja poreza


Slijedi grafički prikaz stanova