Srijeda , 19. Jun, 2024

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

I u Maglaju premijerno prikazan promotivni film ''3 grada, 3 parka prirode'' (FOTO)

img

I u Maglaju je, nakon Žepča, premijerno prikazan promotivni film "3 grada, 3 parka prirode". Ova film govori o Mokroj Megari, Matinskom visu i Tajanu, a prisutni su, iz prve ruke, mogli čuti i šta je do sada Udruženje građana „Fojničani“ sa svojim partnerima, uradilo na zaštiti prirode u Maglaju, Žepču i Zavidovićima ali i Zeničko-dobojskom kantonu. Film je nastao uz finansijsku podršku Švedske u okviru projekta „Misli o prirodi“ i Eko HUB Maglaj, a najveći finansijsku podršku pružila je Misija OSCE u BiH.

U ZDK zaštićeno tek 1,5% teritorije

Davor Šupuković, sekretar Udruženja građana „Fojničani“, rezimirao je aktrivnosti koje su realizovane u protekle dvije godine zajedno sa partnerima - PD“Vis“ Žepče i Snik „Atom“ Zavidovići, a u aktivnosti je bio uključen veliki broj organizacija i pojedinaca, naučnika i stručnjaka različitih profila. Počelo je sa volonterskim akcijama – realizovano ih je 40 na području četiri općine, uključeno je bilo oko 500 volontera iz 30 različitih organizacija, a došlo se do vrlo važnog saznanja da je priroda na ovom području nezaštićena. U našoj zemlji zaštićeno je samo 3% teritorije, u ZDK 1,5%, dok je u Hrvatskoj zaštićeno 38%, a u Sloveniji 40%. „BiH je po pitanju biodiverziteta jedna od najbogatijih zemalja na svijetu, a jako malo teritorija je zaštićeno. Zašto? Na to pitanje još uvijek tražimo odgovor“, kazao je Šupuković. Kako je naglasio Alen Ćosić, službenik Misije OSCE-a u BiH, na području općina Maglaj, Doboj i Žepče realizovan je projekat „Promoviranje dijaloga za pomirenje u BiH“ sa 13 različitih segmenata. U okviru projekta vrijednog oko 150.000 KM rekonstruisani su i izgrađeni sportski poligoni uz škole u Bočinji i Tujnici, u Žepču je renoviran pod u Domu kulture a nabavljene su koncertne stolice za potrebe Glazbene škole „Katarina Kosača-Kotromanić“, izgrađena je biciklistička staza Fojnica-Radunice u dužini od 4 kilometra, deminiran je ulaz u pećinu Megara, rekonstrisane su prostorije MZ Krsno Polje, u fazi je nabavka informatičke i kancelarijske opreme i opreme za zabavu u objektu MZ Ulišnjak, a u fazi izgradnje i brvnara u povratničkom naselju Brusnica, nabavljena je video oprema za NVO „Ognjište Rakovačko“, oprema za speleološka istraživanja pećine Mokra Megara, oprema za klubove sjedeće odbojke u Doboju i Maglaju, a finansiran je i film „3 grada, 3 parka prirode“.

Otkrivene endemske biljke

Istraživanja koja su rađena na području Matinskog Visa, Mokre Megare ali i Tajana dala su odgovore na pitanje zašto bi bilo dobro zaštititi ova područja i to ne samo zbog prirodnih ljepota, nego i zbog bogatstva biljnog i životinjskog svijeta, počesto i endemskih i rijetkih primjeraka biljaka i životinja. „Cilj je da na ovom području zaživi održivi turizam, ali priroda mora biti zaštićena. Ukoliko bi na područje Tajana, Matinskog Visa i Mokre Megare uveli veliki broj turista, bez kontrole, prirodu bi dodatno devastirali. Značajno je da prvo prirodu zaštitimo, da postoje pravila ponašanja po kojima ćemo se prvo ponašati mi, a onda i svi koji budu dolazili na ova područja. A od toga fino mogu živjeti svi oni koji su uz te parkove prirode, uz biciklističke staze. Matinski Vis, Tajan i Mokra Megara trebaju se povezati u jednu priču, kao i Maglaj, Žepče i Zavidovići, ali i Ozren, Teslić, Doboj. Cilj je razbiti percepciju o nama koji imaju drugi, da smo razjedinjeni, da se ne volimo, da smo ljudi koji žive u zagađenom području, da promijenimo tu percepciju, da pokažemo našu ljepšu stranu, prelijepu prirodu – jedinstvenu po mnogo čemu“, poručio je Šupuković i dodao. „Krajnji cilj je formiranje Kantonalne ustanove za zaštićena područja po uzoru na Kanton Sarajevo, jer postoji i niz drugih područja u ZDK koja je potrebno zaštititi. Općina Maglaj je lider u zaštiti prirode, prva je u ZDK koja je dala saglasnost za uspostavu zaštićenog područja Mokra Megara i Matinski Vis. Hvala i čestitam općini Maglaj koja je pokazala kako treba raditi i u kojem pravcu treba ići. Na redu je ZDK da donese zakone o zaštit ovog područja i to je naš sljedeći korak“.

Pored zainteresovanih građana, premijeri filma prisustvovali su predstavnici nevladinih organizacija sa područja Žepča, Zavidovića i Maglaja, koje se bave zaštitom i očuvanjem prirode, stručnjaci iz različitih oblasti koji su poveazni sa projektima koje realizuje Udruženje građana „Fojničani“ te predstavnici lokalne administarcije.

N.Br./maglaj.net