Ponedeljak , 27. May, 2024

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Održana izvještajna skupština Udruženja građana ''Eko Zavičaj''

img

Već više od 10 godina neformalna grupa entuzijasta, zaljubljenika u lijep, čist i uređen okoliš, na čelu sa Mehom Kovačevićem, vodi brigu i uređuje izletište Bistrica ali i neke druge, manje lokacije na području općine Maglaj.

Prije godinu neformalna grupa prerasla je u Udruženje građana „Eko Zavičaj“, a na održanoj izvještajnoj skupštini Udruženja sumirane su realizovane aktivnosti i utvrđen plan za 2023.godinu.

Iako smo udruženje koje djeluje tek godinu dana, dosadašnjim radom i rezultatima smo prezadovoljni, a svaka marka od donacija utrošena je transparentno“, naglasio je na Skupštini predsjednik Udruženja „Eko Zavičaj“ Meho Kovačević. Bistrica nije omiljeno izletište samo Maglajlija, nego i stanovnika općina Doboj, Doboj Jug i Tešanj, pa se procjenjuje da je ovo područje svojom ljepotom privuklo i do 10.000 posjetilaca samo u protekloj godini. U protekloj godini Udruženja građana „Eko Zavičaj“ dobilo je ukupno 4.150 KM donacija, od kojih je općina Maglaj iz budžeta izdvojila 1.000 KM. Zahvaljujući sredstvima donacija, ali i vlastitim sredstvima članova udruženja, njihovim trudom i radom, nastavljeno je sa očuvanjem i nadogradnjom izletišta Bistrica, angažovan je mještanin-penzioner koji vodi stalnu brigu o izletištu, organizovan je eko čas za štićenike JU Dnevni centar za djecu i odrasle osobe iz Žepča, Maglaja i Zavidovića, organizovano je više akcija čišćenja izletišta i bankina do M-17, tokom ljeta angažovani su i dodatni radnici na zaštiti izletišta Bistrica, neformalnoj grupi građana Oruča donirana su sredstva za eko toalet i sanitarni čvor, kreirana je web stranica (ekozavicaj.ba) a vršena je i stalna promocija potrebe zaštite prirode i okoliša kroz medije i društvene mreže.

Može se reći, naglasio je Kovačević, da dobro osmišljena edukacija daje rezultate i da se izletnici, članovi sportskih kolektiva kao i učenici osnovnih i srednjih škola, koji posjećuju Bistricu, ponašaju poprilično odgovorno. „Razočaravajuće je, međutim, da mladi pokazuju slab interes da se priključe našim aktivnostima, pa tako sva briga za očuvanje i zaštitu Bistrice ostaje na čistom entuzijazmu članova udruženja“, dodao je Kovačević. Članovi skupštine jednoglasno su pohvalili rad i realizovane aktivnosti u protekloj godini, a predsjednik Skupštine Davor Šupuković je pohvalio je aktiviste, njihovu energiju i elan da očuvaju ovaj biser prirode u okolini Maglaja.

U planu i organizacija proaktivno eko časa u prirodi

Na održanoj skupštini utvrđeni su i planovi za 2023.godinu: i dalje raditi na animiranju mladih da se priključe eko akcijama, organizacija proaktivnog časa u prirodi koji će sadržavati niz korisnih edukacija za mlade, organizacija IT kampa u prirodi koji bi okupio veći broj učesnika, postavljanje minimalno pet solarnih stubova, razvijanje saradnje sa osnovnim i srednjim školama, čišćenje divlje deponije u vodozaštitnoj zoni u saradnji sa komunalnim preduzećima iz Maglaja i Tešnja, uređenje jednog mini parka za manju djecu, postavljanje info tabli koje bi govorile o flori i fauni na području Bistrice, jačanje saradnje sa udruženjima i neformalnim grupama koji takođe vode brigu o očuvanju i zaštiti prirodnih ljepota, a u jednom dužem periodu planirana je uspostava novih staza za šetnju koje vode od Bistrice sa markiranjem i putokazima, jer boravak u prirodi i briga za zdravlje su sve veći trend i na lokalnom području.


N.Br./maglaj.net