Srijeda , 19. Jun, 2024

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

MONKS ZDK i Caritas Švicarske ozvaničili završetak projekta utopljavanja četiri školske zgrade

img

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (MONKS) Zeničko-dobojskog kantona i "Caritas" Švicarske uspješno su okončali treću fazu projekta "Energetska efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije" kojim su obuhvaćene četiri školska objekta u ovom kantonu - zeničke škole OŠ "Vladimir Nazor" PŠ Luke, OŠ "Alija Nametak" PŠ Jezero i OŠ "Ahmed Muradbegović" PŠ Pojske te Prva osnovna škola Maglaj PŠ Moševac. Prigodna svečanost tim povodom održana je u PŠ Luke.

U rekonstrukciju je uloženo ukupno 315.000 KM od čega je "Caritas" Švicarske osigurao 175.000 KM, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 140.000 KM. U tri škole je urađena potpuna energetska sanacija i zamjena sistema grijanja, dok je u četvrtoj školi instalisana toplotna pumpa, budući da je u prethodnoj fazi izvršeno njeno utopljavanje.

- Cilj „Caritasa“ je da svojim intervencijama pokaže nove tehnologije, anuliramo emisije ugljen dioksida i drugih štetnih plinova u atmosferu te da smanjimo potrebu objekata za energijom, protužujući vijek trajanja objekata i stvarajući bolje uslove za rad škola - rekao je projekt menadžer "Caritasa" Fuad Imamović.

PŠ Luke dobila je novu fasadu, stolariju i krov, a stari kotao na ugalj zamijenjen je toplotnom pumpom. Time su, prema riječima direktora OŠ "Vladimir Nazor" Mirnesa Varupe, učenici i nastavnici dobili mnogo bolje uslove za rad, a školski objekat kontinuirano zagrijavanje te značajnu uštedu električne energije.

Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Draženka Subašić zahvalila se "Caritasu" Švicarske što je u resornom ministarstvu i Vladi ZDK-a prepoznao ozbiljnog partnera te što pomaže u stvaranju boljih uslova za obrazovanje posebno u područnim školama.

- U toku su razgovori oko nastavka saradnje u naredne dvije godine, a planiramo da četvrtom fazom projekta obuhvatimo potpunu rekonstrukciju još tri škole u ZDK-u - rekla je ministrica Subašić.

Fuad Imamović je najavio da će "Caritas" i ovo ministarstvo pokušati razviti novo stručno zanimanje - instalater fotonaponskih sistema, kako bi ovaj kanton pratio potrebe tržišta nakon očekivanog donošenja seta zakona koji će omogućiti izgradnju solarnih elektrana na privatnim kućama i zgradama. To bi instalaterima fotonaponskih sistema zbog velike potražnje dalo sigurnu perspektivu na tržištu.

Nakon obilaska škole u zeničkom naselju Luke, predstavnici "Caritasa" i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport posjetili su Prvu osnovnu školu Maglaj PŠ Moševac.

 

Press služba ZDK