Četvrtak , 25. Jul, 2024

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Kreće izrada Elaborata o zdravstvenom stanju stabala u drvoredima

img

Općina Maglaj potpisala je Ugovor za izradu Elaborata o zdravstvenom stanju stabala u drvoredima u ulicama Aleja ljiljana i Viteška sa firmom „Šuma Plan“ d.o.o. Banja Luka.

U petak, 26.05.2023. godine stručna lica iz navedene firme počinju ispitivanja na stablima, s ciljem procjene zdravstvenog stanja stabala VTA metodom (Visual Tree Assesment) i davanja konkretnih mjera sanacije i njege za stabla koja su predmet ispitivanja.

Obavit će se terensko snimanje i prikupljanje podataka sa označavanjem svakog stabla pojednačno i u konačnici izradit će se Elaborat o stanju stabala u drvoredima, uz predlaganje daljih mjera za sanaciju i njegu svakog stabla pojedinačno. Nakon izrade Elaborata, prezentirat će se rezultati ispitivanja, kao i mjere koje će doprinijeti očuvanju platana, kao jednog od simbola Maglaja.

 

(maglaj.ba)