Srijeda , 19. Jun, 2024

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Iako je minama jedan od najazagađenijih: Na općini Maglaj sve manje projekata deminiranja

img

Općina Maglaj jedna je od minama najzagađenijih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Prema Informaciji o deminiranju i uklanjanju NUS-a, sumnjiva površina na području općine Maglaj procjenjuje se na 20 kvadratnih kilometara, a od 1995.godine deminirano i tehnički izviđeno tek 3 kvadratna kilometra terena. Od okonačanja agresije do danas na lokalnom području dogodilo se 57 minskih incidenata u kojima je poginuo 27 osoba, od kojih petoro djece.

Realizovana dva projekta tokom 2023.godine

U ovoj godini realizovana su dva projekta deminiranja na traženje JP Autoceste Federacije BiH i Elektroprivrede BiH: trasa izgradnje koridora Vc Medakovo-Ozimice gdje je deminirano oko 22.000 metara kvadratnih terena, te projekat deminiranja 4.320 metara kvadratnih na području Nekolja – trasa dalekovoda 110 kV Zavidovići – Maglaj. Na oba projekta bila je angažovana deminerska organizacija UEM doo Sarajeva. Proške godine realizovani su projekti deminiranja na području Parnice, iznad tunela Orline, deminirano je nešto više od 22.000 metara kvadratni a na poslovima su bili angažovani demineri organizacije „Detekor“ iz Banja Luke. Deminerska organizacija „Piont“ Orašje deminirala je 19.631 metar kvadratnih takođe na lokalitetu Parnice. Zbog slabog interesa donatora u 2019. godini na maglajskom području nije deminiran ni kvadratni metar, dok je u 2020. i 2021.godini deminirano oko 130 hiljada metara kvadratnih. Deminerska organizacija „MAG“ Sarajevo još 2021.godine počela je deminiranje na lokalitetu Ulišnjak-Straište-Krsno Polje-Bakotić na površini od 1,2 miliona metara kvadratnih, a ovaj projekat trebao je biti završen tokom ove godine.

Na listi prioriteta za deminiranje deset projekata

Iz Službe Civilne zaštite općine Maglaj krajem svake godine BH MAC-u šalju listu projekata prioritetnog deminiranja. Na toj listi je deset zadataka: Liješnica – Nekolj, vodovod Liješnica, Bijela Ploča – Parnica obala rijeke Bosne, Brezove Dane 2, dok se ostali projekti deminiranja odnose na područje Jablanice. Ukupno je za deminiranje predviđeno 612.697 metara kvadratnih, a vrijednost ovih deminerskih radova procjenjujemo na najmanje 3 miliona KM. I pored stalnog insistiranja iz nadležne općinske Službe, Regionalni ured BH MAC-a je taj koji određuje prioritetne projekte deminiranja i traže donatore.

 

N.Br./maglaj.net