Srijeda , 19. Jun, 2024

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Javni poziv za učešće u takmičenju „Biramo najljepše uređeno dvorište i balkon“ na području općine Maglaj za 2024. godinu

img

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 49/06 i 51/09), člana 42. Statuta Općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj” br. 8/07, 3/08, i 6/08 ) i Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna Općine Maglaj za 2024. godinu („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 15/23) Općinski načelnik objavljuje

 

Javni poziv za učešće u takmičenju „Biramo najljepše uređeno dvorište i balkon“ na području općine Maglaj za 2024. godinu

Pozivaju se svi zainteresovani stanovnici općine Maglaj da se prijave na takmičenje za izbor najljepše uređenog dvorišta i balkona u sljedećim kategorijama:

1.najljepše uređeno dvorište,

2.najljepše uređen balkon.

Svi zainteresovani obrazac prijave mogu preuzeti na pisarnici Općine Maglaj ili na web stranici Općine Maglaj, a uredno popunjen i potpisan OBRAZAC mogu predati na pisarnicu Općine Maglaj ili poslati na e-mail: jasmina.alic@maglaj.ba, zajedno sa fotografijama u prilogu.

U prijavi je potrebno navesti za koju kategoriju se vrši prijava (uređeno dvorište ili balkon), ime i prezime učesnika takmičenja, adresa i broj telefona.

Slike prijavljenih dvorišta i balkona bit će postavljene i na facebook stranici Općine Maglaj radi glasanja, jer će se također birati i najljepše dvorište i balkon na osnovu prikupljenih glasova.

S tim u vezi, učesnici takmičenja uz prijavu trebaju poslati i fotografije dvorišta ili balkona, maksimalno pet fotografija, koje prijavljuju na takmičenje, na već ranije pomenuti e-mail.

Javni poziv je otvoren do 31.05.2024. godine, nakon čega će članovi Komisije izvršiti obilazak i sačiniti foto i video dokumentaciju o svakom prijavljenom dvorištu ili balkonu.

O datumu posjete učesnici takmičenja će biti blagovremeno obaviješteni.

Nakon izvršenog obilaska, na facebook stranicu Općine Maglaj postavit će se fotografije svih prijavljenih dvorišta i balkona radi glasanja a rok za glasanje će biti objavljen blagovremeno.

Komisija će nakon završetka Javnog poziva, obilaska na terenu te provjere autentičnosti fotografija poslanih na e-mail, izvršiti bodovanje, prebrojati glasove na facebook stranici Općine Maglaj i utvrditi listu najbolje ocijenjenih prijava. 

Odluku o izboru najljepšeg dvorišta i balkona za 2024. godinu donosi Općinski načelnik, na prijedlog Komisije za obilazak i bodovanje prijavljenih na takmičenje.

Za najbolje ocijenjene učesnike takmičenja obezbijeđene su novčane nagrade.

Prednost u ocjenjivanju će imati učesnici koji su se ove godine po prvi put prijavili na takmičenje kao i učesnici koji u prethodnim takmičenjima nisu bili nagrađivani.

Komisija zadržava pravo da može nagraditi i učesnike takmičenja koji su se i proteklih godina prijavljivali i koji su do sada bili nagrađivani.

Cilj ovog takmičenja je očuvanje tradicije uređenja dvorišta i balkona na području naše općine, te podizanje svijesti građana o značaju uređenja životnog prostora i očuvanja životne sredine.

Općinski načelnik se unaprijed zahvaljuje svim učesnicima takmičenja na trudu i zalaganju koje ulažu da uljepšaju našu okolinu i stvore nam ljepše i zdravije uslove za život.

 

 

(maglaj.ba)