Nedjelja , 01. Oct, 2023

KULTURA - CULTURE

U povodu Svjetskog dana knjige i autorskih prava u biblioteci organizovano debatno takmičenje (FOTO)

img

PREDNOST TRADICIONLANOJ KNJIZI U ODNOSU NA ELEKTRONSKE FORME

Svjetski dan knjige i autorskih prava u maglajskoj biblioteci obilježen je debatnim takmičenjem o temi: „Prednost tradicionalne knjige u odnosu na elektronske forme“. Na takmičenju su učestvovale dvije debatne ekipe Gimnazije „Edhem Muabdić“, afirmacijska i negacijska, a članovi su retoričkim i komunikacijskim vještinama branili svoje stavove. Odluku o pobjedniku debate donijala je Komisija u sastavu Nafa Hodžić, profesorica sociologije u penziji, koja je dugi niz godina radila u biblioteci Gimnazije te nekadašnji gimnazijalci, žurnalistica Arnela Tumbić i Jasmin Salkić, student master studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Pobjednici debate su članovi afirmacijske ekipe u sastavu: Selma Ramović, Mahir Rešidović, koji je proglašen i za najbolje debatanta, Irna Nalić i Adina Mujkanović. Negacijsku ekipu činili su: Džejla Mašić, Nermina Salkić, Nejla Muminović i Sarah Hasanić. Voditeljice programa bile su Lana Dakić i Lamija Salkić, a Vedad Mujanović i Tarik Šehović na gitarama bili u zaduženi za muzički intermezzo.

Riječ učesnika debate

„Smatramo da tradicionalna knjiga ima sve prednosti u odnosu na elektronsku formu i imamo dobre argumente za to. Istraživanjima koje smo proveli zaključili smo da elektronska forma ima mnogo mana. Osjećaj pod rukom dok čitate tradicionlanu knjigu i drugačiji doživljaj čitanja smatram neprocjenjivim iskustvom“, kazao nam je Mahir Rešidović, član afirmacijske ekipe. „Mi smatramo da elektronska forma ima prednost nad tradicionalnom jer je digitalna pismenost od ključne važnosti u savremenom dobu. Digitalne forme daju svakome priliku da pristupe informacijama“, dodala je članica negacijske ekipe Gimnazije, Džejla Mašić. Mirela Jašarević, profesorica filozofije i sociologije bila je kooridatorica debate.Pripremajući se za debatu učenici su razvjali govorničke i komunikacijske vještine, a svrha takmičenja bila je da oni pokažu najbolju argumentaciju zašto je važno čitanje knjiga. Mladi su danas afirmisali ono što je najznačajnije a to je i štampana knjiga, ali u isto vrijeme moramo biti u trendu sa vremenom, da svo to znanje bude arhivirano i u nekim elektronski formama“, pojasnila je profesorica Jašarević.Nizom sadržaja u biblioteci je obilježen Svjetski dan dan knjige i autorskih prava. Izdanja Mulabdićevih djela predstavljena su na sajmu koji je organizovan u Sarajevu, knjige se doniraju bibliotekama i na različite načine knjiga se stavlja u centar pažnje. „Za debatno takmičenje smo se odlučili jer je uključilo veliki broj učenika, mladih ljudi. To je jedan od načina da ih pozovemo u biblioteku, da sami razmisle o knjizi, a što se nas tiče najbolje su one knjige koje se čitaju“, zaključila je Nina Bunjevac-Salkić, direktorica Biblioteke.

maglaj.net