Subota , 03. Dec, 2022

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Općina Maglaj podržava uspostavu zaštićenih područja prirode


img

  

S ciljem koordiniranja zajedničkih aktivnosti na proglašenju novih zaštićenih područja prirode u Zeničko-dobojskom kantonu, u prvom redu pećine Mokra Megara u Donjem Rakovcu održan je sastanak na kome su prisustvovali ispred Općine Maglaj Nermin Bešlagić i Dženana Hadžiedhemović-Grahić, šef Ureda Misije OSCE-a u Travniku Will Richard, službenik Misije OSCE-a u Maglaju Alen Ćosić, predstavnik UG Fojničani Davor Šupuković, kao i predsjednik PD Vis Žepče  Mirko Matijević.

Općina Maglaj je pružila punu podršku ovom projektu, te je iskazan interes za zaštitu još nekih područja prirode u narednom periodu. Utvrđeni su i prioriteti djelovanja, razminiranje ulaza u pećinu, kao i usvajanje potrebnih saglasnosti organa jedinice lokalne samouprave. Misija OSCE-a u BiH također podržala je ovaj značajan projekat, te će dati svoj doprinos.

UG Fojničani Maglaj sa partnerima PD Vis Žepče, Snik Atom Zavidovići i Udruženje studenata biologije u BiH, zagovara uspostavu novih zaštićenih područja prirode, Matinski vis u općini Žepče i pećine Megara u općini Maglaj, kao i osnivanje kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja u okviru projekta Misli o prirodi koji implementira Centar za promociju civilnog društva pod pokroviteljstvom Švedske.