Nedjelja , 05. Dec, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Javni oglas za prodaju vozila putem licitacije


img

Na osnovu člana 42. Statuta Općine Maglaj (" Sl. novine Općine Maglaj" broj 08/07, 3/08 i 6/08) i Odluke Općinskog vijeća Maglaj o prodaji motornih vozila u vlasništvu općine Maglaj broj 02-04-1-1204/21 od 13.07.2021. godine, Komisija za provođenje postupka javnog nadmetanja-licitacijom za prodaju motornih vozila vlasništvo Općine Maglaj objavljuje

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA PUTEM LICITACIJE.

Cijeli tekst oglasa možete skinuti ako kliknite ovdje

Obrazac za učešće na licitaciji možete skinuti ako kliknite ovdje