Nedjelja , 05. Dec, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

PRELIMINARNA RANG LISTA rasporeda taksivozila za slobodna taksistajališta iz javnog poziva za 2022. godinu


img

 

 

Komisija za proveđenje postupka rasporeda taksivozila na slobodna taksistajališta na području općine Maglaj za 2022. godinu, imenovana rješenjem Načelnika općine Maglaj broj: 04-23-1-3783/21 od 06.09.2021. godine, na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Službene novine Općine Maglaj”, broj: 8/19) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o razmještaju taksistajališta, broju stajališnih mjesta za taksivozila, kategoriji taksistajališta i ukupnom broju taksivozila na području općine Maglaj broj: 01-49-2796/18 od 18.12.2018. godine, utvrđuje

 

 

PRELIMINARNU RANG LISTU

rasporeda taksivozila za slobodna taksistajališta iz javnog poziva za 2022. godinu

 

 

RANG LISTA STAJALIŠTE 'KOD GRADSKOG MOSTA'

R.BR.

IME I      PREZIME     

BROJ BODOVA IZ OSNOVNE RANG LISTE

REDNI BROJ VOZILA

PRIORITET

TAKSI

STAJALIŠTE

UKUPAN BROJ BODOVA ZA STAJALIŠTE

1

Ernad Čamić

95,55

Prvo vozilo

Prvi prioritet

KOD GRADSKOG MOSTA

90,55

 

 

RANG LISTA STAJALIŠTE 'TRŽNI CENTAR'

R.BR.

IME I PREZIME      

BROJ BODOVA IZ OSNOVNE RANG LISTE

REDNI BROJ VOZILA

PRIORITET

TAKSI

STAJALIŠTE

UKUPAN BROJ BODOVA ZA STAJALIŠTE

1

Jasmin Husaković

95,52

Prvo vozilo

Drugi prioritet

TRŽNI CENTAR

85,52

 

U skladu sa članom 15. stav 2.Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Sl. novine Općine Maglaj”, broj: 8/19), na ovu Preliminarnu listu podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbuNačelniku općine Maglaj u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja iste na web stranici i oglasnoj ploči Općine Maglaj (do 22.10.2021. godine).