Subota , 22. Jan, 2022

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

ODLUKA o odobravanju novčanih sredstava za aplikante Start Up projekta


img

 

Načelnik općine Maglaj donosi

 

ODLUKU

o odobravanju novčanih sredstava za aplikante Start Up projekta

 

 

I

Ovom Odlukom utvrđuje se konačan broj aplikanata na području općine Maglaj kojima se odobravaju sredstva za pokretanje Start up biznisa za 2021. godinu, u ukupnom iznosu od 39.000,00 KM.

II

Visina odobrenih sredstava po aplikantu iznosi 3.000,00 KM, prema Rang listi Komisije, kako slijedi:

R/B

Naziv podnositelja zahtjeva

Oblik registracije

Djelatnost

Sjedište

Broj bodova

1

Ahmed Cvrčak

obrt

Računarsko-programerska

Domislica

9,83

2

Alma Hasibović-Softić

trgovina

Biljna apoteka

Maglaj-grad

9,49

3

Mehmed Omerčić

obrt

Limarska radnja

Parnica

9,00

4

Husein Džano

obrt

Automehaničarska radnja

Čobe

8,91

5

Sedžida Bečirović

obrt

Proizvodnja kolača

– tradicionalni stari zanat

Stari grad Maglaj

8,83

6

Maja Lepić

obrt

Izrada rukotvorina – tradicionalni stari zanat

Maglaj-grad

8,58

7

Emina Markanović

obrt

Berberinica

– tradicionalni stari zanat

Novi Šeher

8,49

8

Rahima Nuhanović

trgovina

Butik

Maglaj-grad

8,49

9

Arnela Mačković

obrt

Autopraonica

Gornja Liješnica

8,49

10

Ramza Alić

ugostiteljstvo

Fast-food

Maglaj-grad

8,41

11

Salih Bradarić

obrt

Autolakirerska radnja

Jablanica

8,33

12

Mirza Mašić

obrt

Taksiprijevoz putnika

Moševac

7,74

13

Mirsad Kalabić

obrt

Taksiprijevoz putnika

Maglaj-grad

7,66

 

III

Sa aplikantima iz tačke II ove Odluke zaključit će se pojedinačni ugovori kojim će se definisati prava i obaveze finansijera (Općine Maglaj) i korisnika sredstava (aplikanta).

 

IV

Korisnik sredstava obavezan je u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora iz tačke III ove Odluke izvršiti registraciju djelatnosti:

 

  • -obrt kod općinske Službe za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva,
  • -privredno društvo (d.o.o.) kod Općinskog suda u Zenici.

 

V

U slučaju da korisnik sredstava u ostavljenom roku ne izvrši registraciju djelatnosti ili ne ispuni druge obaveze utvrđene ugovorom, kao i u slučaju odustanka, sljedeći aplikant sa konačne rang liste koju je utvrdila Komisija postaje korisnik navedenih sredstava, o čemu će se donijeti posebna Odluka.

 

VI

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva Općine Maglaj.

 

VII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.