Subota , 09. Dec, 2023

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

P L A N PROVOĐENJA OBUKE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA


img

 

Na osnovu člana 18. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova BO  ("Službeni glasnik BiH", br. 29/22) Općinska izborna komisija Maglaj, donosi

 

P L A N

PROVOĐENJA OBUKE PREDSJEDNIKA

I ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

 

I

  1. Obuka predsjednika i članova BO provešće se 17.09.2022. i 18.09.2022. godine u sali Općinskog vijeća

Dodatna obuka za predsjednike BO će se provesti u dane 30.09.2022. godine u terminu od 17:00-18:00.

  1. Obuku će provoditi članovi Općinske izborne komisije, prema utvrđenom rasporedu.
  2. Raspored obuke po BO, danima i terminima, kao i raspored testiranja je u prilogu ovog Plana i čini njegov sastavni dio.
  3. 4. Političke stranke se obavezuju da po navedenom rasporedu, koristeći se odlukom o imenovanju biračkih odbora obavijeste članove i zamjenike koje su predložili o obaveznom prisustvu.

II

 

Ovaj plan se dostavlja Centralnoj Izbornoj komisiji BiH.

 

 

                                                                                              

 

OIK MAGLAJ - RASPORED OBUKE BIRAČKIH ODBORA

SUBOTA, 17.09.2022. godine – SALA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

8.30 - 10.00 

042A001  - MAGLAJ 1

042A002  - MAGLAJ 2

042A003  - MAGLAJ 3

042A004  -MAGLAJ 4

042A005  - MAGLAJ 5- STARI GRAD

 

10.15 - 11.45

042A011   - MISURIĆI 1

042A012   - MISURIĆI 2

042A023   - MAGLAJ 6

042A028   - MAGLAJ 3B

042A006   - ULIŠNJAK

042A021   - TUJNICA

 

12.00 - 13.30

042A007 - BOČINJA

042A008 – BIJELA PLOČA

042A009 - JABLANICA

042A010A - LIJEŠNICA

042A010B - LIJEŠNICA

042A027 - ORUČE

 

14.00 - 15.30 

042A020  - BRADIĆI

042A022  - OMERDINO POLJE

042A013A - MOŠEVAC 

042A013B  - MOŠEVAC

042A014 - RAVNA

 

NEDJELJA, 18.09.2022. godine – SALA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

8.30 - 10.00

042A025A – KOSOVA

042A025B  - KOSOVA

042A015- NOVI ŠEHER 

042A016  - NOVI ŠEHER

042A017  - MLADOŠEVICA

 

10.15 - 11.45

042A018 - ČOBE

042A019 - DOMISLICA

042A024A – KOPICE

042A024B – KOPICE

042A026  - STRUPINA

 

MOBILNI TIM

30.09.2022. godine  16:00-17:30