Nedjelja , 02. Apr, 2023

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

O D L U K A o produženju vremena rada i odobravanju izvođenja muzike uživo i upotreba uređaja za reprodukciju muzike u ugostiteljskim objektima na području općine Maglaj povodom proslave


img

 

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Maglaj – prečišćeni tekst („Službene novine Općine Maglaj“, br. 8/07, 3/08 i 6/08), člana 4. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“, br. 9/21 i 8/22) i člana 8. Odluke o javnom redu i miru („Službene novine Općine Maglaj“, br. 6/18, 9/21 i 13/22), Općinski načelnik za dane novogodišnjih praznika, d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U

o produženju vremena rada i odobravanju izvođenja

muzike uživo i upotreba uređaja za reprodukciju muzike u ugostiteljskim objektima

na području općine Maglaj povodom proslave Nove godine

 

 

Član 1.

Odobrava se vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj produženje vremena rada uz izvođenje muzike uživo i upotreba uređaja za reprodukciju muzike:

- do 04,00 sata u noći sa 31.12.2022 na 01.01.2023. godine, i

- do 02,00 sata u noći sa 01.01.2023 na 02.01.2023. godine.

 

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

Povodom novogodišnjih praznika i organizovanih zajedničkih dočeka Nove godine u okviru ugostiteljskih objekata odobrava se vlasnicima ugostiteljskih objekata na području općine Maglaj produženje vremena rada uz izvođenje muzike uživo i upotreba uređaja za reprodukciju muzike do 04,00 sata u novogodišnjoj noći i do 02,00 sata u noći sa 01.01.2023. na 02.01.2023. godine. 

Općinski načelnik donio je Odluku kao u izreci, uz obavezno poštivanje Odluke o javnom redu i miru i Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Maglaj, uz primjenu svih higijensko-epidemioloških mjera, odnosno uz obavezno pridržavanje Naredbe kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te aktuelnog Zaključka i Naredbe kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, kao i ostalih zakonskih propisa.