Ponedeljak , 27. May, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Zakazana 24. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

 

Dvadeset četvrta redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u utorak, 28.02.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 08:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži sedamnaest tačaka, te vijećnićka pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Prijedlog Odluke o naknadama za vatrogastvo, Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Maglaj za 2023. godinu, Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova po zahtjevu Mešić (Hasan) Elvira, Prijedlog Odluke o usvajanju djelimične izmjene Urbanističkog plana Kosova po zahtjevu Husić (Fikret) Eldina, Nacrt Odluke o usvajanju djelimične izmjene Regulacionog plana Kosova po zahtjevu Smajić Samila i Smajić Muradifa iz Kosove, Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi za k.č. br. 2811/4 k.o. Maglaj – predmet Bašić (Ibrahim) Esad, Izvještaj o radu općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2022. godinu, kao i Program rada općinskog organa uprave Općine Maglaj – Općinski načelnik za 2023. godinu.

Razmatrat će se: Plan i program rada „Komunalno javno društvo“ d.o.o. Maglaj za period 01.01. – 31.12.2023. godine, Plan i program rada i razvoja J.P. „Veterinarska stanica“ Maglaj d.o.o. za 2023. godinu, Plan i program održavanja, sanacije, rekonstrukcije i uređenja lokalnih i nerazvrstanih cesta i gradskih ulica sa finansijskim pokazateljima na području općine Maglaj za 2023. godinu, Plan i program održavanja javne higijene i zimskog održavanja gradskih javnih površina sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu, te Plan i program održavanja javnog zelenila na gradskom području sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu.

Također, predviđeno je razmatranje: Akcioni plan za implementaciju Platforme za mir 2022.-2023. godine, Saglasnost za namjenu neopremljenog prostora potkrovlja JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ u Maglaju radi realizacije projekta „Izgradnje Resursnog centra za mlade u Maglaju“, Informacija o upravnom rješavanju i provedenim upravnim postupcima Jedinstvenog organa uprave za 2022. godinu i Informacija o statusu Općinskog pravobranioca.