Srijeda , 19. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023


img

 

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje

 

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica u 2023. godini

 

Preuzmite Javni poziv: LINK

Aplikacione obrazce možete preuzeti ovdje:

    LOT I – obrazac JPA L-1 – LINK

    LOT II – obrazac JPA L-2 – LINK

    LOT IV – obrazac JPA L-4 – LINK

    LOT V – obrazac ORG JPA-5 – LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2023. – finansiranje/sufinansiranje programa – NE OTVARATI“

*Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 24.03.2023. godine.

*Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cjeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda, fond.ba.

*Komisija za selekciju putem obavještenja na internet stranici Fonda objaviti će Listu aplikanata prema predmetnim lot-ovima koji ne ispunjavaju uslove za dodjelu sredstva u okviru programa. Navedenim obavještenjem korisnici će biti informisani o mogućosti prigovora na objavljenu listu.

*Rok za dostavu prigovora/upita koji se odnose na bodovanje aplikacija odnosno objavljene rezultate Javnog poziva biti će preciziran prilikom objave rezultata na internet stranici Fonda.

*Konsultacije i eventualna pojašnjenja Javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.

*Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.

*Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.