Petak , 19. Apr, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Ministar za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona podijelio rješenja za dodjelu stipendija


img

 

 

Danas je Adnan Sirovica, ministar Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona podijelio rješenja za dodjelu stipendija za 118 studenata sa područja općine Maglaj.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja su osigurali sredstva da svi studenti - branioci i članovi njihovih porodica, koji ispunjavaju formalno-pravne uslove, dobiju stipendije ovog Ministarstva za studijsku 2022/2023. godinu.

Na konkurs Ministarstva za boračka pitanja, koji je objavljen početkom novembra 2022. godine prijavilo se 1.875 studenta, a uslove za dodjelu stipendije ispunila su 1.732 redovna i samofinansirajuća studenta sa područja Zeničko-dobojskog kantona, što je za 255 studenata manje nego prethodne akademske godine.