Srijeda , 19. Jun, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Zakazana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj


img

 

 

Trideset prva redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj bit će održana u petak, 06.10.2023. godine u sali Općinskog vijeća Maglaj sa početkom u 15:00 sati. Predloženi dnevni red sadrži osam tačaka, te vijećnička pitanja i inicijative.

Općinsko vijeće Maglaj bi trebalo razmatrati: Izbor rukovodstva Općinskog vijeća Maglaj: a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Maglaj, b) Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Maglaj, c) Prijedlog Rješenja o imenovanju zamjenika predsjedavajućeg/dopredsjedavajućeg Općinskog vijeća Maglaj, te Nacrt Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj.

Također, predviđeno je razmatranje: Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije Maglaj, a) Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Komunalno javnog društva d.o.o. Maglaj, b) Prijedlog Odluke o pokretanju procedure izbora i imenovanja jednog člana Nadzornog odbora Komunalno javnog društva d.o.o. Maglaj, c) Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor na upražnjenu poziciju u reguliranom organu Općine Maglaj (Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj), Plan i program održavanja sistema javne rasvjete sa finansijskim pokazateljima za 2023. godinu, Izvještaj o održavanju i sanaciji javne rasvjete sa finansijskim pokazateljima, Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja Općine Maglaj 2021.-2027. – Izvještaj o razvoju za 2022. godinu, te Informacija o realizaciji preporuka revizije Općine Maglaj za 2020. godinu.