Ponedeljak , 27. May, 2024

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Predstavljeni rezultati projekta “Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini”


img

 

U okviru završnog događaja pod nazivom “Možemo bolje”, u Sarajevu su predstavljeni rezultati projekta “Jačanje povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini”. Zaključeno je da se napredak u Bosni i Hercegovini može postići samo kroz saradnju, a ne kroz izolaciju- Projekat je finansirala Evropska unija, a realizovan je u saradnji sa UN-om, Misijom OSCE-a u BiH i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu.

Projekat jačanja povjerenja i kohezije u zajednicama u Bosni i Hercegovini proveden je u 24 zajednice, u tijesnoj saradnji sa lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva i građanima, s ciljem izgradnje društva zasnovanog na međusobnom povjerenju. Okupio je 150 učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine, predstavnike međunarodnih organizacija, ambasada, diplomatskih misija, organizacija civilnog društva te predstavnike lokalnih samouprava.

Mirsad Mahmutagić, Općinski načelnik Maglaj i Eldina Mehinagić, pomoćnica načelnika prisustvovali su svečanom događaju.

Udruženje mladih “Dictum Factum” bilo je nositelj projektnih aktivnosti za mlade na regiji Maglaj-Doboj-Žepče. Adi Softić,  predsjednik Udruženja obratio se na panel diskusiji, kazavši kako su izuzetno zadovoljni uticajem koji je projekat imao i saradnji s Općinom Maglaj, koja će se nastaviti usmjerena ka kreiranju novih vrijednosti za mlade Maglaja i susjednih gradova.