Srijeda , 12. Dec, 2018

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

img

Održana sjednica Privrednog savjeta Općine Maglaj

Danas je održana sjednica Privrednog savjeta Općine Maglaj gdje su između ostalog razmatrani prijedlozi za izradu Programa rada za 2019. godinu, te započete aktivnosti na provođenju anketa zadovoljstva privrednih subjekata javnim sektorom i anketiranjem nezaposlenih osoba u Zavodu za zapošljavanje.

img

Predstavnici Misije OSCE-a u BiH posjetili Općinu Maglaj

Cristiano Barale, šef terenskog ureda OSCE-a u Travniku sa Alenom Ćosićem predstavnikom OSCE-a danas je posjetio Općinu Maglaj. Općinski načelnik Mirsad Mahmutagić poželio im je dobrodošlicu, zahvalio se na dolasku, kao i dosadašnjoj uspješnoj saradnji.

img

Maglajlije među najboljim studentima u FBIH

Najboljim studentima sa svih javnih univerziteta u Federaciji BiH, njih 71, ministrica Elvira Dilberović uručila je zaslužena priznanja za postignute rezultate u akademskom obrazovanju, ali i drugim aktivnostima. Među nagrađenima su i tri studenta iz Maglaja.

 

img

Održana prezentacija Smart City rješenja za Općinu Maglaj

Danas su predstavnici kompanije Roaming Networks održali prezentaciju Smart City rješenja za općinu Maglaj, u cilju unapređenja i povećanja efikasnosti i kvaliteta života. Prisustvovali su predstavnici Općine Maglaj i direktori javnih ustanova.

img

Treći krug Javnog poziva 11.12.2018. godine

Iz Federalnog zavoda za zapošljavanje obavještavaju poslodavce i nezaposlene osobe da će treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 biti otvoren dana 11.12.2018. godine (utorak) u 8 sati na internet stranici Zavoda.

img

Obavještenje o rezultatima ispravnosti vode uzoraka uzetih iz određenih javnih česmi sa područja općine Maglaj

Obavještavaju se građani, korisnici javnih česmi da ispitani uzorci vode uzeti 21.11.2018. godine od strane JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica iz javnih česmi: Kraljevac i Parnica imaju zadovoljavajuće osnovne mikrobiološke i fiziko-hemijske karakteristike za ovu vrstu vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 40/10 ) i ista se može koristiti za piće.

img

Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu

 

Pozivaju se građani općine Maglaj, predstavnici privrednih društava, predstavnici samostalnih radnji, budžetski korisnici i svi ostali koji smatraju da mogu pomoći u procesu predlaganja primjedbi i prijedloga da prisustvuju Javnoj raspravi o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2019. godinu, koja će se održati 13.12.2018. godine ( četvrtak ) u sali Općinskog vijeća Maglaj ( JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ ) sa početkom u 14,00 sati.

img

Sutra 22. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj («Službene novine Općine Maglaj broj: 2/13- prečišćen tekst») i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća održanog dana 27.11.2018. godine, sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 04.12.2018. godine sa početkom u 9,00 sati, u sali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

img

Obilježena 26. godišnjica formiranja Trećeg korpusa Armije RBiH

U herojskom Maglaju danas je obilježena 26. godišnjica osnivanja Trećeg korpusa Armije Republike BiH u organizaciji Saveza RVI ZDK. Obilježavanje je okupilo nekadašnje borce iz mnogih općina, članove porodica šehida, poginulih boraca, ratne vojne invalide, članove Udruženja generala i nosilaca priznanja „Zlatni ljiljan“, pripadnike 2. Rendžerskog puka Oružanih snaga BiH.