Četvrtak , 25. Feb, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

img

Obavještenje

Obavještavamo sva pravna i fizička lica sa područja naše općine, da je Općina Maglaj završila I fazu radova na izgradnji novog mosta preko rijeke Liješni

img

Obavještenje o provođenju projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“

Iz Federalnog zavoda za statistiku obavještavaju da će se u periodu od 08.02.2021.godine u trajanju od 22 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine i Zakonom o statistici u Federaciji BiH, na teritoriju općine Maglaj provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

 

img

Održana druga redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Održana je druga redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj u kino sali JU Dom kulture “Edhem Mulabdić“ uz poštivanje preporuka i mjera koje su na snazi. Prema Dnevnom redu uz planiranih 29 tačaka, dodana je još jedna tačka Odluka o privremenoj izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama općine Maglaj.

 

img

Obavještenje: Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu

Na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 03.02.2021. godine prihvaćen je Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu. Na istoj sjednici donesen je Zaključak kojim se javna rasprava na temu „Primjedbe i prijedlozi na Nacrte donesenih dokumenata“ treba provesti u roku od 15 (petnaest) dana.

img

Otvoreni 18. ''Mulabdićevi dani kulture''

 

Otvaranjem Odjeljenja za slijepa i slabovidna lica  i promocijom knjige „Kritičari o Amiru Brki“ otvoreni su 18.“Mulabdićevi dani kulture“.

img

2. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Na osnovu člana 59. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Maglaj- prečišćen tekst („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 2/9, 1/13 i 2/13) i zaključaka sa Kolegija Općinskog vijeća Maglaj održanog dana 22.01.2021.godine, sazivam 2. sjednicu Općinskog vijeća Maglaj za 03.02.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u kinosali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» Maglaj.

img

Realizovan projekat ''Muzika bez granica''

Veliki broj aktivnosti realizovano je za najmlađe u JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“ uz podršku USAID-ovog projekta PRO-Budućnost i Općine Maglaj. Dodjelom nagrada za najuspješnije okončan

img

Vlada FBiH usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba/stožera FMZ, opće mjere produžene za 14 dana

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 28.01.2021. usvojila je informaciju o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom (COVID-19) u Federaciji BiH na dan 25.01.2021. godine, te usvojila predložene naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana, računajući od 30.01.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka. Usvojenom Naredbom, sve mjere ranije Naredbe koja je na snazi produžene su za narednih 14 dana.

img

Regionalni direktor organizacije Humanity first posjetio općinu Maglaj

Danas je Zubair Khan, regionalni direktor organizacije „Humanity first“ za Balkan posjetio općinu Maglaj i sastao se sa načelnikom općine Mirsadom Mahmutagićem. Sastanku su prisustvovali Mufeezur Rahman predsjednik organizacije "AMH" i  Eldina Mehinagić rukovodilac Službe za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, opću upravu i društvene djelatnosti.

 

img

Obilježena 27.godišnjica Bitke za Pazarić

Na dostojanstven način, a u skladu sa mjerama i preporukama koje su na snazi, obilježena je 27. godišnjica jedne od najznačajnijih akcija na maglajskim prostorima u periodu 1992. - 1995. – Konvoj 94 ili Bitka za Pazarić.

 

img

Održana press konferencija povodom obilježavanja Mulabdićevih dana kulture

Danas je u prostorijama Biblioteke u Maglaju, održana press konferencija s ciljem predstavljanja programa 18. Mulabdićevih dana kulture. Direktorica ustanove Nina Bunjevac Salkić predstavila je bogat sadržaj ovogodišnje manifestacije koja je, prema njenim riječima, prije svega posvećena očuvanju djela i imena Edhema Mulabdića.

 

img

Misija OSCE-a u BiH- Javni oglas za posao

Odjel za ljudsku dimenziju OSCE-a identificirao je nekoliko infrastrukturnih projekata u BiH koji bi mogli pomoći u promicanju strateških ciljeva odjela. Jedan od projekata uključuje izgradnju novog mosta preko rijeke Bosne u općini Maglaj na lokaciji Bradici / Fojnica (na zapadnoj strani rijeke) i Krsno Polje (na istočnoj strani rijeke). Prije rata, viseći pješački most nalazio se u blizini predloženog mjesta. Most je uništen u ranim fazama rata i nije obnovljen nakon rata. Zajednice na suprotnim stranama rijeke nisu fizički povezane više od četvrt stoljeća. Trenutno se istražuju dvije mogućnosti mosta. Opcija 1 je most s jednim trakom za motorna vozila (promet srednje veličine), uključujući pločnik (pješačka traka), a opcija 2 je pješački most. Most na predloženom mjestu - bilo za vozila i pješake, bilo samo za pješake - imao bi pozitivan utjecaj na održivi povratak, lokalni ekonomski razvoj i napore na pomirenju nakon rata. Zbog obližnje željezničke pruge na zapadnoj strani rijeke, most bi također pomogao povezati susjedne općine Maglaj, Žepče i Doboj.