Utorak , 15. Oct, 2019

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

img

JAVNI POZIV ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ

Općina Maglaj na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/19) i  člana 12. stav 5. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Sl. novine općine Maglaj”, broj: 8/19 od 30.09.2019. godine),

 

img

Zdravstveni savjet Općine Maglaj: Obavijest

Zdravstveni savjet Općine Maglaj, obavještava  građane da  dolaskom hladnijih dana dolazi i sezonska gripa, te shodno tome imamo za obavezu da vam damo nekoliko savjeta kako se zaštiti od gripe.

 

img

Održana Svečana akademija povodom Svjetskog dana prosvjetnih radnika

Povodom Svjetskog dana prosvjetnih radnika koji se obilježava 5. oktobra sindikalne organizacije i menadžmenti pet osnovnih i srednjih škola sa područja općine Maglaj zajednički su organizovali svečanu akademiju u kino sali JU Dom kulture „Edhem Mulabdić“.

 

img

JAVNI POZIV ZA PRAVNA I FIZIČKA LICA REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE TAKSIPRIJEVOZA SA PODRUČJA OPĆINE MAGLAJ

Općina Maglaj na osnovu člana 10. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksiprijevoza putnika na području Zeničko-dobojskog kantona - Novi prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 10/19) i  člana 12. stav 5. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Maglaj (“Sl. novine općine Maglaj”, broj: 8/19 od 30.09.2019. godine),

 

img

Okončane aktivnosti predviđene projektom “Maglaj - EE fasade za upravljanje energijom” koji su zajednički sufinasirali Fond za zaštitu okoliša FBiH i Općina Maglaj

U okviru projekta: “Maglaj - EE fasade za upravljanje energijom” koji su zajednički sufinasirali Fond za zaštitu okoliša FBiH i Općina Maglaj, 03.10.2019. godine su okončane aktivnosti predviđene projektom i stvorene pretpostavke za dalje kandidovanje i realizaciju mjera energijske efikasnosti na području općine Maglaj - provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu Soliter S1 u Maglaju kao najznačajnijeg objekta sa najvećim potencijalom za uštedu i sinergiju svih drugih benefita koji proizilaze iz ovog projekta.

img

Održana „Prezentacija izletišta Bistrica“

Danas je u velikom broju prisutnih održana „Prezentacija izletišta Bistrica“ na jednom od kompleksa navedenog izletišta. Cilj današnjeg događaja jeste predstavljanje ovog vrijednog prirodnog bogatstva općine Maglaj, zatim prikaz do sada urađenih aktivnosti izgradnje izletišta , kao i onih na kojim bi tek trebalo da se radi, te gastro ponude ovog kraja koju su pripremile žene iz mjesnih zajednica Oruče i Ravna.

 

img

Sutra "Prezentacija izletišta Bistrica"

 

Posebno nam je zadovoljstvo da vas pozovemo da prisustvujete "Prezentaciji izletišta Bistrica" 01.oktobra 2019. godine (utorak) sa početkom u 11:30 sati na izletištu Bistrica.

img

Održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj

Završena je 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Maglaj i prema  Dnevnom redu, planirano je bilo 11 tačaka na rasporedu. Prilikom usvajanja, Dnevni red je proširen sa dodatno četiri tačke, a tokom sjednice njih šest je odloženo za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

 

img

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za peradarstvo (proizvodnja konzumnih jaja) na području općine Maglaj

 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2019. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj: 10/18), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2019. godinu Načelnik općine o b j a v lj u j e

img

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški za proizvodnju jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda)

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 42. Statuta Općine Maglaj („Službene novine Općine Maglaj“ broj: 8/07, 3/08 i 6/08), člana 38. Odluke o izvršavanju Budžeta/Proračuna općine Maglaj za 2019. godinu („Sl. novine općine Maglaj“ broj: 10/18), Programa poticaja u poljoprivrednoj proizvodnji Općine Maglaj za 2019. godinu Načelnik općine o b j a v lj u j e