Nedjelja , 27. Sep, 2020

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Pregled infrastrukturnih radova na području općine Maglaj


img

 

RADOVI U TOKU:

 

* U MZ Ravna radi se sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje dva nekategorisana puta u dužini od 189 metara i 410 metara.

*U naselju Poljice radi se sanacija i rekonstrukcija nekategorisanog puta u dužini od 150 metara.

* U toku su završni radovi na sanaciji i rekonstrukciji objekta Područne škole u Jablanici.

* Izvode se radovi na izgradnji gradskog parka, gdje su do sada urađeni iskopi i nasipi, a slijedeći su radovi na odvodnji i dovodu vode za fontanu.

* Aktivni su radovi na redovnom održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva i pred zimu će se isti intenzivirati ( sanirani propusti u Moševcu, Bradićima, te na lokalnom putu Bistrica-Ravna ).

*Na ulaznoj strani u dvorište Svetišta Sv. Leopolda Mandića u toku su radovi na izgradnji ograde obložene kamenim pločama od granita sa ispunom od inoxa, u dužini od cca 55 metara.

*U MZ Moševac radi se sanacija i rekonstrukcija ulaznog platoa u Društveni dom.

 

ZAVRŠENI RADOVI:

 

Izgrađeno željezničko pristanište u naselju Gornji Bradići.

U naselju Tujnica, urađena sanacija i rekonstrukcija armirano-betonskog, potpornog zida sa sanacijom poplavom uništenih asfaltnih površina, kao i čišćenje dovodnih putnih kanala.

U naselju Galovac, sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u dužini od 95 metara.

U naselju Strupina, sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u dužini od 135 metara.

U MZ Novi Šeher, Sportska ulica, sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih puteva u dužini od 162 metra.

√  Sanacija, rekonstrukcija i asfaltiranje prilaza u gradu i to:

- Iz Sarajevske ulice prema stambenim objektima i iz Viteške ulice prema stambenim objektima.

 Srušeni objekti izbjegličkog naselja Omerdino Polje i očišćen teren.