Utorak , 13. Apr, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Obavještenje o provođenju projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“


img

 

Iz Federalnog zavoda za statistiku obavještavaju da će se u periodu od 08.02.2021.godine u trajanju od 22 dana u okviru projekta „Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak“, a u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine i Zakonom o statistici u Federaciji BiH, na teritoriju općine Maglaj provesti anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka.

Anketiranje će na području Federacije Bosne i Hercegovine provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku.

Anketiranje će se provoditi u većini općina Bosne i Hercegovine prema odabranom uzorku.

Prema Zakonu o statistici BiH, Zakonu o statistici u Federaciji BiH i Zakonu o zaštiti ličnih podataka, statističke institucije Bosne i Hercegovine garantuju punu povjerljivost podataka.

Anketari će prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene u Naredbi Federalnog kriznog štaba, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, ali i na otvorenom javnom prostoru, ukoliko nije moguće održavati propisanu fizičku distancu od dva metra, u cilju zaštite zdravlja anketara i ispitanika.