Utorak , 13. Apr, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Održana javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu


img

 

 

Održana je javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu. Prisutni su iznijeli stavove i prijedloge po pitanju ova dva dokumenta, a u cilju što kvalitetnije konačne verzije istih.

Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu mogu naći u zgradi Općine Maglaj na Pisarnici, u kancelarijama Službe za privredu finansije i razvoj poduzetništva, te na web stranici Općine Maglaj.