Subota , 31. Jul, 2021

VIJESTI PREUZETE SA MAGLAJ.BA - SPONZORISANO

Nastavak aktivnosti vezanih za Akcioni plan održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama i nastavku aktivnosti


img

 

Načelnik općine Mirsad Mahmutagić  održao je sastanak sa direktorom CRP-a ( Centar za razvoj i podršku ) mr.sc. Edinom Zahirovićem. Razgovarali su o Akcionom planu održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama i nastavku aktivnosti.

Mr.sc. Edin Zahirović najavio je nastavak saradnje sa Općinom Maglaj po pitanju energetske efikasnosti, koja se ovaj put isključivo odnosi na stambeni sektor.

„UNDP podržava sektor za energetske efikasnosti i njihove dosadašnje aktivnosti su bile uglavnom javni objekti u sistemima javne rasvjete. Njihov fokus je uvijek na nešto novo i što nije započeto. Sada je njihov fokus energetska efikasnost u stambenom sektoru, dakle kuće i zgrade i djelimično ulaze u pomoć privrede, to jest mala i srednja preduzeća. Što se tiče aktivnosti vezanih za Maglaj, isključivo se odnosi na stambeni sektor. Ovo je na neki način nastavak saradnje sa UNDP-om, koji želi zajedno sa Općinom da napravi jedan održiv mehanizam podrške stambenom sektoru. To je ideja da finansijski mehanizam rezultira odnosno da se pripremi javni poziv za građane i za njihove zgrade, kao i kuće. Dakle da se donese pravilnik, način prijave, odabire i tako dalje, jednostavno da se provede taj poziv i da se mijenja fasada, uspostava izolacija, sve ono što za čim ima potrebe unutar općine. Zajednička realizacija Općine, građana i UNDP-a“, kazao je Zahirović.

Načelnik Mahmutagić kazao je da Općina podržava svaki vid saradnje koji doprinosi poboljšanju kvalitete života građana.

„Mi smo također radili takav projekat tri godine unazad sa zgradama kolektivnog stanovanja. Stali smo s time zbog pandemije, ali vraćamo to iduće godine sa ovim projektom ili bez ovog projekta. Zaista nam je stalo da na svaki način poboljšamo život u lokalnoj zajednici i zajednički realizujemo što više kvalitetnih projekata“, kazao je načelnik Mahmutagić.