Utorak , 22. Sep, 2020

SPORTSKA DEŠAVANJA

U NK Novi Šeher ogorčeni odnosom kantonalne vlasti

img

"NK Novi Šeher je ogorčen odnosom kantonalne vlasti prema našem klubu. Naime, u toku katastrofalnih poplava koje su pogodile naš kraj, naš devastirani stadion je posjetio Premijer ZE-DO Kantona, Mirza Ganić koji je obećao nedvosmislenu pomoć našem klubu. Iskreno smo se nadali da će Premijer ispuniti svoje obećanje, ali na kraju ništa od toga. U prilog vam dostavljamo odgovor na dopis koji smo poslali Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Naš dopis se odnosio na finansijsku pomoć za sanaciju stadiona i sufinansiranje kotizacija koje je naš klub dužan uplatiti kantonalnom savezu. Kao što vidite dobili smo odbijenicu. Dakle, od obećanja Premijera nam ostaje samo jedno veliko NIŠTA. Napomenimo još i to da je NK Zmaj iz Visokog dobio 5.000 KM od Kantona, a uopšte se ne takmiči u kantonalnoj ligi. Naš klub se najiskrenije zahvaljuje Općini Maglaj, koja je jedina od nadležnih vlasti dala finansijsku podršku našem klubu, na kraju krajeva bez čijeg bi finansiranja naš klub bio ugašen. A što se tiče obećanja sa viših nivoa vlasti, tu smo izignorisani na najperfidniji mogući način."

S poštovanjem,
UO NK "Novi Šeher"maglaj.net