Petak , 19. Apr, 2019

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Za godinu dana Samir Muminović pročitao 70 knjiga iz različitih oblasti (FOTO)

img

Nagrađeni najaktivniji čitaoci sedam gradskih biblioetka

Fondacija za bibliotečku djelatnost, koja djeluje pri Ministarstvu za kulturu i sport Federacije BiH po prvi put nagradila je najaktivnije čitaoce iz sedam gradskih biblioteka. Fondacija je raspisala konkurs za deset najaktivnijih čitaoca od 15 do 35 godina, na koji se prijavilo sedam biblioteka koje su kandidovale čitaoce, a cilj je bio  aktivirati mlade čitaoce i one kojima je knjiga najbolji prijatelj. Biblioteke u Cazinu, Sarajevu, Zenici, Kladnju, Tuzli, Mostaru i Maglaju dobile su vrijedna izdanja knjiga, a čitaoci Derviša Burzić, Rijad Šunj, Dijana Simić, Šakira Idrizi, Amila Žero, Selma Aškraba i Samir Muminović nagrade od po 500 KM.

Samir Muminović prednost daje tradicionalnoj knjizi

Za godinu dana Samir Muminović pročitao je 70 naslova iz različitih oblasti. Uvijek, kaže, daje prednost tradicionalnoj knjizi u odnosu na one u elektronskoj formi jer mu je pored čitanja važan vizuelni efekat, ali i miris papira. „Ja sam imam po profesiji i dugo vremena sam bio ograničen samo na stručnu literaturu. Onda sam napravio zaokret koji mi je pomogao i u mome poslanju, našao sam širinu u lijepoj književnosti. Ona mi je pomogla da pronađem bogatstvo izraza, ali sam proširio i polje svoga interesovanja na filozofiju, sociologiju, psihologiju i u svemu pronalazim široki spoznajni horizont“, priča nam Samir Muminović. Priča nam da je poseban utisak na njega ostavila trilogija Dževada Karahasana „Što  pepeo priča“, dva romana Enesa Karića „Pjesme divljih ptica“ i „Boje višnje“, u polju religijske literature voli čitati Karen Armstrog a iz oblasti filozofiji djela frankfurtske škole. Nina Bunjevac-Salkić, direktorica Biblioteke, naglasila je da su sretni zbog nagrade ali i zbog činjenice da se među najaktivnijim našao i čitaoc Samir Muminović. „Samir Muminović najbolji je rezultat našeg rada i propagiranja kulture čitanja. Njemu je biblioteka kao druga kuća, znamo da ovdje rado dolazi, čita, istražuje ..... Želja nam je da i drugi naši čitaoci slijede Samirov put. Ono što je Fondacija uradila sa ovim projektom odličan je način da se promoviše čitanje i djelatnost biblioteka“, dodala je Bunjevac-Salkić.

N.Br./maglaj.net