Utorak , 22. Jun, 2021

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Srednjoškolci obavalju praksu u zgradi općine Maglaj (FOTO)

img

Zadovoljni radnom astmosferom i organizacijom rada

U okviru realizacije programa srednjoškolske prakse Civitasa - Projekat građanin u zgradi Općine Maglaj, učenici Mješovite srednje škole, njih šest, obavljaće svoju prvu praksu. Postili smo ih danas. Minela Gračić, Samra Terzimehić, Amna Kalabić, Ermina Muminović, Adin Čanić i Damir Bradarić, koji se školuju za zanimanja ekonomski i elektrotehničar, raspoređeni su u različite Službe kako bi se upoznali sa poslovima koji se u sjedištu lokalne administracije svakodnevno obavljaju.

Damir Bradarić radio je na evidentiranju prijava u Službi civilne zaštite, gdje mu je kako kaže, bilo mnogo zanimljivo. „Pomagao sam uposlenicima jer je bilo puno poziva građana koji su se pribojavali da se ne ponovi 2014.godina. Bilo je ovo prvo iskustvo ovakve vrste i mogu reći vrlo zanimljivo“, ispričao nam je Damir. Adin Čanić je zadovoljan radnom astmosferom unutar zgrade i organizacijom rada.


Adin Čanić, Amna Kalabić i Damir Bradarić

Dan ranije bio sam u Službi boračko-invalidsku zaštitu, a sada sam u Službi civilne zaštite. Ovdje smo kako bi stekli praksu i nova iskustva. Na ovaj način vidjećemo i kakav je odnos građana i uposlenika lokalne administarcije“, dodao je Adin. Amnu Kalabić i Minelu Gračić zatekli smo u kancelariji matičarke Isme Mulahasić. „Tokom prakse sam radila sa zaista pristupačnim ljudima koji su nam pružili osnovna znanja o radu u ovom dijelu lokalne administracije. S obzirom da se do sada nismo nikada našli u ovakvom okruženju mogu reći da je intersantno i dinamično“, rekla nam je Amna Kalabić. Srednjoškolci će u narednim danima upoznati sve Službe Općine Maglaj i dobiti priliku da učestvuju u radu svake od njih.
N.Br./maglaj.net