Četvrtak , 20. Feb, 2020

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Počeli radovi na izgradnji novog gradskog parka u Maglaju (FOTO)

img

Počeli su radovi na izgradnji novog gradskog parka na lokaciji između ulica Aleja Ljiljana i Civilnih žrtava. U toku su mašinski iskopi zamljanog materijala do projektovanih kota i uređenje planuma temeljnog tla u koherentnom zemljanom materijalu.

Rok za izvođenje radova je 90 dana.

Projekat finansira Fond za zaštitu okoliša FBIH i Općina Maglaj.

Gradski park predstavlja nastavak izgradnje i uređenja prostora, uz postojeći Spomen park djeci Maglaja stradaloj u ratu koji bi sa drugim predviđenim sadržajima činio cjelovito rješenje. Planirana je izgradnja kompleksa sportsko rekreativnih sadržaja, predviđenih za različite aktivnosti stanovnika u okviru kojeg se planiraju površine i sadržaji za okupljanje, odmor i rekreaciju djece i odraslih obogaćeni savremenim urbanim mobilijarom, hortikulturnim rješenjima i infrastrukturom.


maglaj.net