Srijeda , 25. Nov, 2020

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

KJD Maglaj: Demant na objavljene članke UP ''15. maj'' Maglaj na društvenim mrežama

img

Na e-mail adresu našeg portala pristiglo je saopštenje za javnost KJD Maglaj, koje u nastavku prenosimo u cjelosti.

Već duže vrijeme na društvenim mrežama možemo čitati veoma neutemeljene kritike na račun rada KJD d.o.o. Maglaj, upućene od strane Udruženja poslodavaca „15. maj“ Maglaj, kao i pojedinih članova istog.

Takvim komentarima u početku nismo pridavali veći značaj, vjerujući da će prestati, međutim ni dan danas nisu. Iz tog razloga odlučili smo obrazložiti o čemu se radi, s obzirom da je količina laži na račun KJD d.o.o. Maglaj prevršila svaku mjeru.

Sigurni smo da je većina stanovnika općine Maglaj zadovoljna uslugom vodosnabdijevanja, kao i uslugom održavanja javne higijene, s obzirom da je KJD d.o.o. Maglaj društvo koje radi mnogo više nego što mu je povjereno, a u javnom interesu.

Uz velike poteškoće naplaćujemo svoje usluge, a po važećem cjenovniku za isporuku vode, donesenom 2003. godine, kao i po cjenovniku za odvoz otpada, donesenom 2009. godine.

Po ko zna koji put ističemo da nije došlo do izmjene cijena, niti je Uprava KJD d.o.o. Maglaj za to nadležna, a također ni OV Maglaj nije niti razmatralo povećanje cijena više od 10 godina.

Sa sigurnošću tvrdimo da svi naši korisnici – fizička lica plaćaju gotovo najnižu cijenu isporuke vode u BiH, a cijene našeg Društva za uslugu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada su također među najnižim.

Vrlo često pomenuto Udruženje, u cilju pokušaja diskreditacije KJD d.o.o.Maglaj, poredi cijene našeg Društva sa cijenama drugih komunalnih preduzeća u okruženju, ali bez ikakvog obrazloženja.

JKP „Radnik“ Zavidovići uslugu odvoza otpada naplaćuje po cijeni od 3,40 KM po osobi.

JP „Rad“ Tešanj uslugu odvoza smeća naplaćuje na način da domaćinstva koja koriste kante kao zbirne posude plaćaju 8,36 KM, a domaćinstva koja koriste dvije PVC vreće sa njihovim logom plaćaju 5,23 KM.

JP Komunalno d.o.o. Žepče uslugu odvoza otpada naplaćuje na način da porodice sa 1 ili 2 člana plaćaju 6,50 KM, porodice sa 3 i 4 člana plaćaju 8,50 KM , a porodice sa više od 5 članova plaćaju cijenu od 10.50 KM.

Ističemo da se sve gore navedene cijene odnose na izvršenu uslugu u periodu od 1 mjesec i to bez PDV-a.

Nema mnogo onih u Maglaju koji plaćaju tolike ili veće iznose.

Kao Direktor KJD d.o.o. Maglaj ističem da neću pokretati inicijativu povećanja cijena, iako se u vijećnićkom pitanju Adisa Abdurahmanovića nadzire želja da to i učinim.

Što se tiče cijena usluge odvoza otpada od pravnih lica, kada se važeći cjenovnik analizira, on je takav da je u nekim drugim općinama povoljniji, a u nekim nepovoljniji u odnosu na naš.

Ne tvrdim da je idealan, ali takav kakav jest smo u obavezi primjenjivati, s obzirom da je donesen od strane viših organa upravljanja.

U toku analiziranja obračuna za uslugu odvoza otpada od pravnih lica, došli smo do zaključka da je primjena cjenovnika od ranije bila selektivna, pa je kao takva odgovarala samo pojedinim privrednicima koji su plaćali manji iznos od stvarne cijene.

Zbog toga je i pokrenuta revizija, kako se ubuduće ne bi pravila nikakva odstupanja u pogledu primjene cjenovnika, odnosno kako bi se sankcionisale sve nepravilnosti, što je fer i korektno prema savjesnim korisnicima.

Sve naše korisnike pokušavamo dovesti i dovodimo u jednak položaj, što je upravo najviše pogodilo neke članove Udruženja, jer nisu više neopravdano privilegovani.

Njihovi komentari su zabilježeni, te ćemo na svaki odgovoriti u narednom periodu, a putem naše web stranice: kjd-maglaj.com, te na taj način dematovati i sve ostale tvrdnje, a vjerujem da ću kao direktor KJD d.o.o. Maglaj sve to objasniti i na sastanku Udruženja idući utorak.


DIREKTOR

Mehmed Bradarić