Ponedeljak , 03. Aug, 2020

Koronavirus u Maglaju

0 slučaja (trenutno)
755 testirano
0 samoizolacija
147 oporavljenih

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

KJD Maglaj: Nastavak demanta na objavljene članke članova UP ''15 maj'' Maglaj na društvenim mrežama

img

Na e-mail adresu našeg portala pristiglo je novo saopštenje za javnost KJD Maglaj, koje u nastavku prenosimo u cjelosti i ne odgovaramo za sadržaj istog.

Ranije smo napisali na našoj web stranici da bilježimo komentare na društvenim mrežama, te da ćemo na svaki pretjerani komentar reagovati i na taj način demantovati najveći dio tvrdnji UP „15 maj“ Maglaj, koje se odnose na naše Društvo, a koje su daleko od istine.

Naravno da tvrdnje poput „čitav nam je grad zatrpan smećem“, i mnoštvo sličnih morbidnih tvrdnji nikako nećemo komentarisati, jer su one plod neobjašnjive i nepojmljive mržnje i ljubomore.

Revizija obračuna je naš redovni i svakodnevni zadatak i u većini slučajeva ne ide u našu korist, a njen cilj je pravičan i jednak obračun za sve naše korisnike. Dovoditi Načelnika u vezu s tim je potpuno besmisleno, jer smo korekcije vršili na osnovu prikupljene dokumentacije od samih korisnika, koji su je nama dostavili i to nakon velikog broja ponovljenih poziva.

Ovo su neki od komentara i naših odgovora:

· - Jasmin Begić, v.d. UP „15 maj“ Maglaj : „Glavni razlog njegovih reakcija je što je umjesto 22,00 KM dobio 55,00 KM za odvoz smeća.“

- KJD d.o.o. Maglaj: „ Gospodin Begić je odavno napustio prostor od 18 m2 i preselio u veći, površine 41 m2, ali je godinama nastavio plaćati odvoz smeća po cijeni za kvadraturu od 18 m2 , iako je po Zakonu o komunalnim djelatnostima bio dužan prijaviti svaku promjenu u roku od 8 dana od dana nastanka iste, što on naravno nije učinio. Nastavio je plaćati 20,01 KM i to neredovno, umjesto iznosa od 45,57 KM, a ne iznosa od 55,00 KM, kako on tvrdi.“

· - Jasmin Begić : „Neki ljudi dobiju račun od 100,00 KM a prodaju polovnu robu“, pa kada je shvatio da je pretjerao onda je drugi put izjavio : „Neki ljudi dobiju račun od 78,00 KM, a prodaju polovnu robu.“

- KJD d.o.o. Maglaj: „Takvih vlasnika radnji polovne robe u našoj evidenciji nema, ali ako je mislio na radnju polovne robe u blizini njegovog poslovnog objekta, oni plaćaju 75,58 KM (sa PDV-om), što, istina, nije mnogo manje od 78,00 KM, ali oni to plaćaju od 01.12.2014. godine na površinu od 68m2 i gospodin Begić kao predstavnik pomenutog Udruženja je trebao zbog njih „vrisnuti“ ranije, a ne sada, kada je dobio korigovani račun. Ovo još jednom potvrđuje našu namjeru da prema svim našim korisnicima budemo pravični i jednaki, a sve prema važećem Cjenovniku koji je usvojen 2009. godine, u vrijeme potpune SDA-ove vlasti.“

· - Jasmin Begić: „ Jedna žena u kući ostala sama sve joj vlast otjerala mora da plati 60,00 KM a ona ima jednu vrećicu smeća. Je li pošteno da stara žena koja je sama u stanu za odvoz smeća plati 60,00 KM?

- KJD d.o.o. Maglaj: „ Iznos od 60,00 KM je moguć, ali po računu za 3 mjeseca, a ne za jedan mjesec, kako tvrdi gospodin Begić. U tih 20,00 KM mjesečno su obračunati, pored iznosa za odvoz otpada, iznos za potrošenu vodu, kanalizaciju, PDV i PVN.

· - Jasmin Begić : „ Na sjednici OV kada sam bio verbalno izvrijeđan i na kraju nije mi se dalo da sve to demantujem. Nego su me ponizili i ne samo mene nego i ugledne privrednike poput Muje Kamarića, Envera Kotorića, Adina Lošića Loše. Ja sam bio izgubljen i nisam naučio na takav vid komunikacija. Komunicirali su ispod nivoa Mjesnih zajednica.

- KJD d.o.o. Maglaj: „ Temeljni dokument OV je njegov Poslovnik o radu i obaveza je svih učesnika na ovim sjednicama da ga poštuju. Gospođa predsjedavajuća OV Svjetlana Zamboni izvrsno, pošteno i pravično vodi sjednice OV, uključujući i onu na kojoj je gospodin Begić govorio. I pored toga što gospođa predsjedavajuća sjednice vodi i tolerantno, ipak je gospodina Begića morala opomenuti nekoliko puta zbog kršenja Poslovnika. Što se tiče gospodina Muje Kamarića prema KJD d.o.o. Maglaj nije dokazao svoj ugled, jer kao vlasnik 4 stambeno – poslovna objekta u kojima se nalaze stanari, gotovo ni za jedan objekat ne plaća odvoz smeća, iako prema informacijama s kojim raspolažemo svaki mjesec naplaćuje komunalne usluge od stanara po 7,00 KM + 1,2 KM PDV-a, naravno bez faktura. Jedno vrijeme od nas za potrebe svoje autopraone je bespravno uzimao vodu, što smo mi, naravno, prijavili nadležnim organima. Za gospodina Envera Kotorića nemamo primjedbi i imamo korektnu saradnju na obostrano zadovoljstvo, ali ga moramo ispraviti da iznos koji je na društvenim mrežama naveo da plaća nije za dva, nego za tri njegova poslovna objekta. Gospodin Adin Lošić kao fizičko lice od polovine 2012. godine ne izmiruje svoje obaveze za izvršene komunalne usluge, a kao pravno lice za sada izmiruje obaveze ali sa kašnjenjima.“

U prilogu FTV, povodom dobijanja prestižnog BFC certifikata za Općinu Maglaj, Jasmin Begić izjavljuje:

Pri otvaranju firme sada u Maglaju niste oslobođeni ama baš ni jedne marke ili da dobijete građevinsku dozvolu treba nam 9 mjeseci ako je sve idealno, pa do 2 godine.

- KJD d.o.o. Maglaj: „Općinski Načelnik će vjerovatno iskoristiti priliku i objasniti kako je trgovački centar Bingo ekspresno dobio sve potrebne dozvole, iako se radilo o privatnom zemljištu. MADI d.o.o. se također ne može požaliti, kao ni većina drugih pravnih lica, tako da tvrdnje gospodina Begića nisu tačne.

Ja sam, kao direktor KJD d.o.o. Maglaj, pozvan nedavno na sastanak Privrednog savjeta isto kao i predstavnci UP „15 maj“ Maglaj i da su prisustvovali, uvjerili bi se da su takse u općini Maglaj u odnosu na takse u drugim općinama iz našeg okruženja među najpovoljnijim.

Odluka o cijeni vode je na snazi od kraja 2003. godine i po njoj bi gospodin Jasmin Begić KADA IZGRADI SVOJ STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT za 1600 m2 trebao platiti cca 17.700 KM. Općinsko Vijeće Maglaj je na sjednici održanoj 14.08.2018. godine usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o vodovodu i kanalizaciji, po kojoj bi gospodin Begić za istu kvadraturu trebao platiti 2700 KM, a što je za 15.000 KM manje. Dakle, u ovom slučaju svi drugi koji ubuduće budu gradili stambeno-poslovne objekte, platiće taksu za priključak vode ne za 40 % manje, nego za cca 650 (slovima: šeststotinapedeset) % manje ili 6,5 puta manje.

U masi apsurda koje je proizvela primjena devastiranog Cjenovnika u odnosu na izvorni, ne krivicom ovog menadžmenta, izdvajamo samo jedan, a to je da svih devet pravnih lica od TR Dada do Coning AG u Liješnici za odvoz smeća plaćaju zajedno otprilike koliko i Saraj – Milk d.o.o. Maglaj. Ako je neko trebao dići „galamu“, onda je to vlasnik mljekare, jer su svi drugi u odnosu na njega neopravdano bili privilegovani.

Još jednom ističemo da do promjene cijena nije došlo, jer KJD d.o.o. Maglaj i nema ovlaštenja da to učini, nego se radi o reviziji obračuna jednom dijelu korisnika, a prema podacima koje su nam sami dostavili, s ciljem da uspostavimo potpunu pravičnost i jednakost prema svim našim korisnicima.

Na kraju, ovo je naša istina i nismo žurili s njom, jer kako kaže jedan od filozofa, istina koja nije izrečena u pravo vrijeme i na pravom mjestu, gora je od svake laži.

DIREKTOR

Mehmed Bradarić