Ponedeljak , 03. Aug, 2020

Koronavirus u Maglaju

0 slučaja (trenutno)
755 testirano
0 samoizolacija
147 oporavljenih

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Odluka OV Maglaj: Komunalna naknada u narednoj godini 30% jeftinija

img

Na 34. sjednici Općinskog vijeća Maglaj usvojena je Odluka o vrijednosti boda za izračunavanje visine komunalne naknade za 2020. godinu.  Za Odluku o smanjenju iznosa boda za obračun komunalne naknade glasali su vijećnici SDP-a, DF-a, SBB-a i četiri nezavisna vijećnika.

Svi obveznici plaćanja komunalne naknade će u narednoj godini plaćati za 30% manji iznos naknade, koji će iznositi 0,002.

VIŠE U VIDEO PRILOGU RTV MAGLAJ:
maglaj.net