Utorak , 22. Sep, 2020

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Općinski štab civilne zaštite donio novu NAREDBU

img

U skladu sa članom 108. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara  od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:39/03, 22/06 i 43/10), Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom coronavirusa (COVID 19) na području Federacije BiH, broj: 408/2020 od 16.03.2020.godine i Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj:12-40-6-148-24/2020; 12-40-6-148-25/2020;  12-40-6-148-26/2020 i 12-40-6-148-27/2020 od 19.03.2020.godine, Općinski štab civilne zaštite donosi

 N A R E D B U

1.Naređuje se zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite sa područja općine Maglaj da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska lica u iste.

2.Naređuje se obustava javnog linijskog i vanlinijskog prijevoza putnika u cestovnom i željezničkom prijevozu na području općine Maglaj, osim registrovanih taksi prijevoz putnika uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera koje podrazumjevaju minimalnu zaštitnu opremu vozača (maska, rukavice, naočale) i obavezno provođenje dezinfekcije nakon svake izvršene usluge. 

3.Naređuje se obustava rada u djelatnosti trgovine na području općine Maglaj, osim trgovine prehrambenih proizvoda, prodavnice higijenskih proizvoda, ribarnice, apoteke, specijalizovane prodavnice medicinskih, veterinarskih proizvoda i opreme, poljoprivredne apoteke, benzinske pumpe, kiosci, pekare, hemijske čistionice, specijalizovane prodavnice za prodaju ortopedskih i drugih pomagala, specijalizovane prodavnice dječije opreme, prodavnice hrane za životinje, prodavnice građevinskog, vodovodnog i elektro materijala, logistički i distributivni centri hrane, piće i higijenskih proizvoda i veledrogerije.

4.Naređuje se obustava rada otvorenih pijačnih tržnih prostora i prostora oko prodajnih objekata osim otvorenog pijačnog i tržnog prostora sa poljoprivredno-prehrambenim proizvodima uz osiguranje protoka kupaca i klijenata na način da se omogući potrebna socijalna distanca od najmanje 1,5 m između osoba, uz poštivanje ostalih higijensko- epidemioloških mjera.

Zabranjuje se izlaganje bilo koje vrste robe ispred objekata u djelatnosti trgovine kojima je dozvoljen rad, a navedene su u tački 3.

5.Obavezuju se svi korisnici pitke vode sa gradskog vodovodnog sistema da reduciraju potrošnju vode u najvećoj mogućoj mjeri. S obzirom da je tvornica Natron-Hayat zbog remonta reducirala proizvodnju vode mogući su prekidi u napajanju, ukoliko se ne reducira potrošnja vode.

 

Ova Naredba stupa na snagu odmah. Download