Utorak , 13. Apr, 2021

VIJESTI - NOVOSTI - NEWS

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu

img

Na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Maglaj održanoj dana 03.02.2021. godine prihvaćen je Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu. Na istoj sjednici donesen je Zaključak kojim se javna rasprava na temu „Primjedbe i prijedlozi na Nacrte donesenih dokumenata“ treba provesti u roku od 15 (petnaest) dana.

Tokom Javne rasprave prisutnima se pruža mogućnost iznošenja vlastitih mišljenja i stavova u vezi sa predloženim dokumentima u formi Nacrta, a sve u cilju što kvalitetnije konačne verzije istih. Zainteresovana lica, Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva svoje prijedloge na navedene dokumente dostavljaju u pisanoj formi.

Na Javnu raspravu pozivaju se građani, predstavnici privrednih društava, predstavnici samostalnih radnji, budžetski korisnici i svi ostali koji smatraju da mogu pomoći u procesu predlaganja primjedbi i prijedloga na pomenute Nacrte, uz obavezno poštivanje higijensko epidemioloških mjera (maska, rukavice i socijalna distanca).

Javna rasprava počinje teći od 03.02., pa do 17.02.2021 godine.

Dana, 15.02.2021. godine (ponedjeljak) Javna rasprava bit će organizovana i u kinosali JU Dom kulture «Edhem Mulabdić» sa početkom u 12,00 sati.

Obavještavamo građane, da ukoliko broj zainteresovanih učesnika na javnoj raspravi bude veći od dozvoljenog broja prisutnih u zatvorenom prostoru prema epidemiološkim mjerama, javna rasprava u tom slučaju će se održati u dva termina o čemu će se građanstvo informisati prije samog početka već zakazane javne rasprave.

Do posljednjeg dana provodjenja Javne rasprave, zainteresovana lica, Službi za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva svoje prijedloge na navedene dokumente mogu dostaviti i u pisanoj formi.

Također, obavještavamo sve zainteresirane da Nacrt Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Maglaj za 2021. fiskalnu godinu mogu naći u zgradi Općine Maglaj na Pisarnici, u kancelarijama Službe za privredu finansije i razvoj poduzetništva, te na web stranici Općine Maglaj, na adresi www.maglaj.ba.(maglaj.ba)